Informace o nás

Současné složení výkonného výboru SDH Mezirolí

starosta - Bíkl Martin

velitel a vedoucí mládeže - Pospěch Miloslav

hospodář - Tintěra Milan

kronikář - Pospěchová Lucie

člen - Kubíková Veronika

člen - Bíla Antonín

 

Kontrolní a revizní rada

Pospěchová Ivanka

Kubík Petr

Pavlovič Antonín